11/05 11:00 Balio Astrausko paskaita: Taivano etninės grupės: istorinis ir sociokultūrinis pjūvis

Paskaita vyks kino ir medijų erdvėje „Planeta“ (A. Goštauto g. 2, Vilnius)

Paskaitoje pažvelgsime į Taivano etnokultūrinę įvairovę ir jos istorinę raidą. Nors bene visi iš 24 milijonų Taivano gyventojų puikiai susikalba bendrine kinų (mandarinų) kalba, Taivanas etninių ir kultūrinių tapatybių gausa yra itin kompleksiška ir nevienalytė visuomenė, o šiame daugiasluoksniškume slypi ir erdvė konfliktams.

Jau daugiau 10 tūkstančių metų saloje gyvenančios austroneziečių autochtonų gentys patyrė stiprią kelis kartus pasikeitusių kolonialistų priespaudą.

(daugiau…)

11/05 14:00 Dr. Pin-Chuan Chen paskaita: The Pioneer of Taiwanese Independent Documentary''

Paskaita anglų kalba vyks ,,Skalvijos” kino centre (A. Goštauto g. 2, Vilnius)

Septintajame dešimtmetyje Taivane pasirodo keletas pirmųjų nepriklausomų dokumentinių filmų, tačiau tokia pavienė veikla tuo metu netapo akstinu šios kino produkcijos vystymuisi. Nepaisant to, dvi trumpametražes dokumentikas ,,Rytas Taipėjuje” ir ,,Kalnas” galima laikyti nepriklausomos taivanietiškos dokumentikos pradininkėmis, neabejotinai padariusiomis įtaką tolimesnei nepriklausomo dokumentinio kino raidai Taivane.

(daugiau…)

11/05 12:30 Konstantino Andrijausko paskaita: ,,Taivanas tarp dviejų Kinijos respublikų: istorinis ir politinis kontekstas''

Paskaita vyks kino ir medijų erdvėje „Planeta“ (A. Goštauto g. 2, Vilnius) (lietuvių k.)

Taivanas daugeliu atžvilgių pasižymi unikalia politine istorija bei tapatybe, kurių problematika yra žymiai platesnė ir svarbesnė nei sufleruoja palyginti nedidelis salos plotas ir gyventojų skaičius. Šio unikalumo atsiradimo priežastys bei pasekmės ir yra pagrindinės paskaitoje gvildenamos temos.

(daugiau…)