11/05 11:00 Balio Astrausko paskaita: Taivano etninės grupės: istorinis ir sociokultūrinis pjūvis

Paskaita vyks kino ir medijų erdvėje „Planeta“ (A. Goštauto g. 2, Vilnius)

Paskaitoje pažvelgsime į Taivano etnokultūrinę įvairovę ir jos istorinę raidą. Nors bene visi iš 24 milijonų Taivano gyventojų puikiai susikalba bendrine kinų (mandarinų) kalba, Taivanas etninių ir kultūrinių tapatybių gausa yra itin kompleksiška ir nevienalytė visuomenė, o šiame daugiasluoksniškume slypi ir erdvė konfliktams.

Jau daugiau 10 tūkstančių metų saloje gyvenančios austroneziečių autochtonų gentys patyrė stiprią kelis kartus pasikeitusių kolonialistų priespaudą.

Nuo XVII a. iš žemyninės Kinijos ten keltis pradėjusios kinų hoklo ir hakka bendruomenės tiek japonų valdymo, tiek ir XX a. 6-9 dešimtmečiais trukusios Nacionalistų partijos (Guomindango) diktatūros metais nukentėjo nuo griežtos asimiliacinės politikos. Šiandieninėje demokratinėje ir pliuralistinėje Taivano visuomenėje lokalios tapatybės išgyvena renesansą, tačiau jis neišvengiamai susiduria ir su iššūkiais.

Balys Astrauskas yra VU Azijos ir transkultūrinių studijų instituto sinologijos studijų krypties dėstytojas, jaunesnysis asistentas ir doktorantas, tiriantis Taivano hakka protėvių garbinimo liaudies religines praktikas. Dėsto kursus Kinijos istorijos, literatūros ir kultūros tematika.

Paskaita vyks lietuvių kalba.