Sanskritik Mandala V : Laisvės ribos

Vasario 1 – 28 d. įvyko penktoji Sanskritik Mandala dalis, kuri pripildė kūrybinių pliūpsnių pačią rytų Indijos gilumą – neaprėpiamus Asamo valstijos tolius. Šiais metais į keturių savaičių programą pakviesti dalyviai iš Lietuvos turėjo galimybę ne tik susipažinti su vietos kultūra, istorija bei meno pasauliu, bet ir buvo kviečiami pristatyti Lietuvos kultūrą, tautodailę, istoriją bei meną Guvahačio miesto ir universiteto bendruomenei. Vykdant įvairias edukacines veiklas bei organizuojant kultūrinius renginius buvo siekiama glaudesnio tarpkultūrinio bendradarbiavimo, abipusių kultūrinių
mainų.

Dalyviai turėjo galimybę susipažinti su hindi kalbos pradmenimis, lankėsi šiuolaikinio meno parodose bei susitikimuose su įvairiomis meno organizacijomis. Lietuvos menininkai vedė užsiėmimus studentams –
kūrybines analoginės fotografijos dirbtuves bei paskaitas apie modernią fotografiją. Taip pat buvo surengta Lietuvos pažinimo diena Guvahačio universitete, kurios metu vyko Martinos Jablonskytės
režisuoto filmo „Lituanie, mano laisvė“ pristatymas ir peržiūra. Tą dieną buvo skaitomos viešos paskaitos
bei įgyvendinti kūrybiniai – meniniai sumanymai, skirti Lietuvos – Indijos santykių stiprinimui ir pažinimui.
Dalyvaujančių menininkų darbai buvo išeksponuoti galerijoje ,,Guwahati Artist Guild‘‘, o atidarymas įvyko
vasario 16 dieną, pagerbiant Lietuvos Nepriklausomybės dieną.
Sanskritik Mandala V dalyviai: menininkė Ieva Sinkevičienė, fotografė-žurnalistė Regina Kubertavičienė, fotomenininkė Jovita Ambrazaitytė ir indologė Kristė Krupovickaitė. Projektą organizuoja VšĮ Kūrybos ratas – prieš 3 metus įkurta kultūrinė platforma Lietuvoje bei
Asamo valstijoje jau 11 metų aktyviai veikianti nevyriausybinė organizacija ,,Parivartan Assam‘‘.
Projektas įgyvendintas bendradarbiaujant su ,,Azijos menų centru‘‘.
Daugiau informacijos apie projektą : http://www.kurybosratas.wordpress.com

 

Parašykite komentarą