Rugsėjo 15-17 ~ Poezija iš Rytų I Performatyvūs poezijos skaitymai

Jau 700 metų klestintis Vilnius visuomet pasižymėjo gausiu literatų būriu, kurių ne vienas įkvėpimo sėmėsi iš Azijoje užgimusios ir plėtotos literatūros ar tenykštės filosofijos. Tačiau po šiai dienai Azijos literatūra, o, ypač, poezija nėra labai gerai pažįstama mūsų ausiai. 

,,Poezija iš Rytų’’ jus kviečia į…

Trijų dienų eiliuotą kelionę po Aziją, kurioje poezijos klodai susipins su performatyviaisiais menais, muzika ir tapyba. Čia susitiksite su įvairių Azijos kalbų vertėjais bei regiono specialistais, išgirsite apie jų asmeninį santykį su Rytų poezija bei klausysitės jų atliktų vertimų ir eilių skambesio originalo kalba, o visa tai subtiliai apipavidalins improvizuotos meno kūrėjų interpretacijos. 

Rugsėjo 15 d. 17 val. Persų ir indų poezija Jurgos Ivanauskaitės skvere 

Dalyvauja:
Austėja Merkevičiūtė
Rahim Fallahi
Dr. Kristina Dolinina

Rugsėjo 16 d. 17 val. Korėjiečių ir kinų poezija Sapiegų parke

Dalyvauja:
Dr. Vytis Silius
Severija Han
Indrė Beinartė

Rugsėjo 17 d. 17 val. Rytų Azijos poezija (anglų k.) ir japonų poezija japoniškame Sei Shin En sode (Reikalinga registracija: https://forms.gle/39smEVMjVkHDNZTR8 )

Dalyvauja:

Jurgita Polonskaitė-Ignotienė 
Ayano Honda
Kerry Shawn Keys

Renginys atviras visiems.
Renginį organizuoja : VšĮ Azijos menų centras
Renginį remia: Vilniaus miesto savivaldybė, Lietuvos-Indijos Forumas

[EN]

“Poetry from the East”

Performative poetry readings

September 15-17

Vilnius, proudly celebrating its 700th anniversary, has always excelled in a large group of writers and poets, many of whom took inspiration from Asian literature and philosophy. However, even to this day, Asian literature, and especially poetry, is little known to Lithuanian audiences.

“Poetry from the East” invites you to a three-day journey throughout Asia to experience selected poetry that will intertwine with performative arts, music and painting. Here you will meet professional translators of various Asian languages and regional specialists; hear about their personal relationships with Asian poetry, listen to their translated poems in the original language, subtly shaped by the improvised interpretations of artists.

September 15th, 5 p.m.
Persian and Indian poetry in J. Ivanauskaitė’s Square

Participants:
Austėja Merkevičiūtė
Rahim Fallahi
Dr. Kristina Dolinina

September 16th, 5 p.m.
Korean and Chinese poetry in Park Sapiegos

Participants:
Dr. Vytis Silius
Severia Han
Indre Beinarte

September 17th, 5 p.m.
East Asian Poetry (in English) and Japanese Poetry in Sei Shin En Japanese Garden
(Registration required: https://forms.gle/39smEVMjVkHDNZTR8 )

Participants:
Jurgita Polonskaitė-Ignotiene
Ayano’s Honda
Kerry Shawn Keys

The event is free of charge and open to everyone
The event is organized by Asian Arts Center 
The event is sponsored by Vilnius City Municipality, Lithuania-India Forum