Įkvepiančių 2016-ųjų!

Posted on Gru 31st, 2015 in Renginiai

˝ˇˇˇ˝ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ˝ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇÁ˙ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ˙ˇˇ¸ˇ˚ˇˇˇˇˇˇ¸ˇˇ˝ˇˇ˝ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ¸ˇˇ˝ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ˝ˇˇˇ¸ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ¸ˇˇ˝˚ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ˚ˇˇ˝ˇˇ˝¸ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ˙ˇˇˇ˝ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ˝ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ¸ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇÚˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ˙ˇˇˇˇˇˇˇˇÓˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ˝ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ¸ˇˇ¸¯¯˝¸ˇˇˇ˙¸Èˆı˙˜¯˘˜˙¯˙˘˘˙˙˘¯˘˘˚˘˚˚¯¯˘˙˙˚˘˜˘˘¯˘˜ˆˆ˜˘ˆˆ˜¯ˆ¯Û˜ÒÛÚÛı˜¯˘¯˙˘ˆ˜ˆ˘˚˙˜˘˙˘˜¯˜˘˙¯˜˘˜˜˙˚¯˙˘˘˘˜¯¯¯˜¯ˆ˜˜˜ˆı˘˙˜˘ıˆˆ˜¯¯Ûˆˆ¯˜¯˚˘˙˙˘˙¯˙˘¯˘˙˚˘˚˙˙˙˘¯˚˚˘˘˙˘˘˘˙˙˙¯¯˜˜˘˘˜¯˘˙ıÓ¯˘˙¯ˆ˚¯˘˙˘˙˘˘˘˘˚˙˘˚˙¯¯Û˘¸˙¸˙¸˙˙˙˜˚¯˚˚¸¸¸˚˙˙¸¸˙˙˚˚˙˘˚˘˘¯¯¯˜˙¸˚˘˚˝˙˜¯˙˚ˇ˙˚¯˚¸˚˙˚¸˚˝¸˝¸¸˚¸˙¸¸˚¸˚˙˘¯˚˘˙˚¸¸ˇˇ˙¸˝¸˙˚¯¸˝˝¸ˇˇˇˇˇ¸ˇˇˇˇˇ˝ˇˇˇˇˇ¸˝ˇ˝˝˝¸˝ˇˇ˝˝˝˝˝˝ˇˇ¸ˇ˝˝¸¸ˇ˚¸˙ˇ˚ˇˇ˝˚˚˘˘˚˘¯˜¯˘˘˘˘˙˙˙¸ˇ˝¸¸˙¸˝¸˙˙˝˚˙¸¸¸˘˚¸¸˚¸˘¯˜¸¸˚˙¸˚˙˚˚˚¸˙˚˙¸˘˙˘˘˘˙˘˙˚¸¯˘˙˘˘˘¯¯˘¯˙˚˘˘˙˘˘˚¯˘˘˙˙˘˚˚˚¸˙˙˙˝¸˘˘¯˘˘˘˙˙˙˚¸˚˙˜¯˙¯˘¯˙˙˙˙˚˘˘¯˙˘˘˙˘˙˘˙¸˚˝˝ˇˇ˝˝¸¸˙˚˙˘˘˙˚˚˝˙

Azijos menų centras Naujaisiais metais linki, kad net mažiausios idėjos įkvėptų dideliems darbams!